FAG2000

Byggeprosessen fra A til Å

Å bygge hus er en prosess som begynner lenge før gravemaskinen tar sitt første jafs på tomta. I denne artikkelen oppsummerer vi gangen i byggeprosessen, slik den normalt fortoner seg fra planleggingen starter og til du stolt står der med den blanke husnøkkelen i hånden.

Det hele må selvsagt begynne med at dere velger et byggefirma, noe som i seg selv er et viktig valg. (Les også artikkelen sjekk boligleverandøren før du signerer). Så begynner en spennende og viktig prosess.

Behovsanalyse og tegning
Først finner dere og byggefirmaet ut hvilket hus som er det rette. Kanskje har dere allerede en klar oppfatning; kanskje er det til og med sånn at det var huset som avgjorde hvilket firma dere valgte. Uansett er det vanlig at dere sammen går gjennom en behovsanalyse – hva er arealbehovet, hvor mye skal huset koste, hvordan ser tomta ut? Ut fra dette bli ideer og tanker skissert.

Tilbud og kontrakt
Det blir gjerne en dialog mellom dere og byggefirma før detaljene er på plass. Så, når tegningene/skissene er godkjent og leveranseomfanget er på plass, vil dere få et tilbud fra byggefirmaet. Dette skal være oversiktlig og detaljert, slik at dere
har et godt grunnlag å ta en beslutning ut fra. Hvis dere har innhentet tilbud fra flere aktører, er det viktig at dere sammenligner disse ut fra likt grunnlag. Både tegninger og leveransebeskrivelse kan gi store utslag på pris.

Når dere har akseptert tilbudet, er det tid for å skrive kontrakt. Her skal det brukes standard kontraktsformularer som sikrer at gjeldende lovverk blir fulgt. I god tid før kontraktsmøte bør dere få kontrakten til gjennomlesning. I selve møtet må dere sammen med selgeren gå gjennom kontrakten punkt for punkt, før begge parter signerer den.

Byggesøknad og oppstartmøte
Når kontrakten er underskrevet og underleverandører valgt, vil byggefirmaet utarbeide byggesøknaden og sørge for at alle nødvendige papirer er på plass.

Normalt går det noen uker fra kontrakten er signert og til byggesøknaden blir godkjent. Denne tiden kan dere bruke til å bli bedre kjent med elektriker, rørlegger og kjøkkenleverandør. En god dialog med disse er med på å sikre at boligen blir skreddersydd de ønsker og behov som dere måtte ha. Før byggearbeidene starter, er det vanlig at dere har et møte med byggefirmaet der de siste avgjørelser angående endringer og produktvalg blir gjennomgått. Så, når all dokumentasjon er klar, vil dere bli presentert for den personen som blir hovedkontakten i den videre prosessen: Byggelederen.

Les også: Hva er byggeleders rolle?

Møter underveis
Det er byggelederen som har ansvar for at arbeidet skjer i tråd med kontrakten, og det vil underveis i byggeprosessen være en jevn dialog mellom ham og dere. Byggelederen vil normalt invitere til møter underveis i prosessen – når boligen er tett, når rør- og e-arbeid skal settes i gang, når malerarbeidet skal godkjennes. Et møte tas gjerne også når byggearbeidene er avsluttet og boligen er ferdig. Her er det vanlig at byggelederen og dere sammen befare boligen, slik at dere vil kunne påpeke eventuelle arbeider dere ikke er fornøyd med.

Overlevering og ettårsbefaring
Dagen da huset skal overleveres er et spesielt og gjerne litt høytidelig øyeblikk. Huset står ferdig, dere får nøklene og skal flytte inn i nytt, eget hjem. I overleveringsmøtet er gjerne både selger og byggeleder til stede. En ferdigattest er det formelle grunnlaget for å flytte inn, her skriver dere under på at alt er ok – eventuelt med anmerkninger om snarlige utbedringer av detaljer.

Det er også vanlig at byggefirmaet tar kontakt når dere har bodd i huset et års tid, for en såkalt “ettårsbefaring”. Hensikten med dette møtet er å sjekke at alt fungerer som det skal.

Relaterte artikler:
Hvordan tilpasse huset på tomten
Hvor lang tid tar det å bygge
Hva kan du og byggefirmaet forvente av hverandre

Relaterte artikler:
Hvordan tilpasse huset på tomten
Hvor lang tid tar det å bygge
Hva kan du og byggefirmaet forvente av hverandreFRA FORSIDEN

Slike gulv vil vi ha

Vi velger andre typer gulv enn før. Dette bør du vite før du bestemmer deg!Les mer

Utleiedel kan betale boligdrømmen

Bolig med utleiedel kan være løsningen for å finansiere boligdrømmen. Og hvis en tenker langsiktig kan utleiedelen også finansiere en framtidig hyttedrøm eller fritidsleilighet i inn- eller utland.Les mer

Kjøpe ny eller brukt bolig?

Bolig er den største investeringen man gjør i livet. For mange står valget mellom å bygge nytt eller kjøpe brukt.Les mer

Hva er et passivhus?

Passivhus er et begrep som opprinnelig kommer fra Tyskland. Her har man siden 80-tallet bygget boliger og leiligheter som har et betydelig lavere energibehov enn myndighetenes minstekrav. Et passivhus i Norge har et netto energibehov som er ca. 50 % lavere enn dagens forskrifter. Hvis du planlegger å bygge passivhus selv, er det nødvendig å engasjere profesjonell hjelp.Les mer

Avtaler bør være skriftlige

”Bustadoppføringslova” gjelder når du skal kjøpe bolig som skal oppføres på din egen tomt eller på tomt som entreprenøren disponerer. Loven regulerer de fleste og viktigste forhold mellom forbruker og entreprenør og er slik innrettet at det ikke er mulig å gjøre avtaler som er dårligere for forbrukeren enn bestemmelsene i loven.Les mer

Hellvik Hus

Bestill hus- eller hyttekatalog
Finn en Hellvik Hus-forhandler nær deg.
Se Hellvik Hus sitt utvalg av HUS og HYTTER

Nettsiden for deg som tenker å bygge!

Husredaksjonen.no har som mål å formidle nyttig informasjon til alle som går med byggeplaner – eller som lurer på om de burde gjøre det. Det er Hellvik Hus som eier og redigerer Husredaksjonen, men den redaksjonelle profilen er nøytral. Les mer

Hvor lang tid tar det å bygge hus?

Du har tatt det store, viktige valget. Du har skrevet under kjøpskontrakten. Du og dine er mer enn klar til å se drømmehuset reise seg, til å flytte inn. Men Rom ble ikke bygget på én dag, og det blir ikke huset ditt heller. Ting tar tid. Sånn omtrent et år, faktisk. Og det er viktig å ha avtalt tidsforløpet i forkant!Les mer

Besøksadresse: Jærveien 1250, 4375 Hellvik
Telefon: 51 46 16 00
Besøk også vår hjemmeside: www.hellvikhus.no

Ansvarlig redaktør: Paulfrid Hegrestad
Utgiver: Hellvik Hus

Sidekart
Sidekart

Har du tips til temaer vi kan skrive om,
send en epost til tips@husredaksjonen.no